Bierne i arbejde

Da vi købte huset havde ingen af os erfaring med planter og bier. Vi måtte derfor have proffesionel hjælp af en havearkitekt for at få anlagt haven. Først da vi fik bier, opdagede vi at mange af vores planter er gode biplanter. Når vi siden har skulle købe nye planter, har vi været opmærksomme på at også disse skulle være biplanter.

 

Honningbien er aktiv hele døgnet og sover nogle få sekunder af gangen. De voksne bier har forskellige arbejdsopgaver. De skifter mellem at passe og fodre yngel, inddampe og færdigbehandle honning, udbygge vokstavlerne, rense ud, stå vagt og hente nektar pollen, vand og propolis til bifamilien.

 

I sommerperioden lever en bi i ca. 2 måneder. Om efteråret udklækkes "vinterbierne" som overvintrer i bistadet til næste forår.

 

Billederne viser et udpluk af nogle af de planter i haven som vi har observeret at bierne "trækker" på fra tidligt forår og hen over sommeren.

Mød os her...

 

Vi sælger vores produkter på markeder og torvedage rundt omkring i Vestsjælland.

 

 

Om honning...

 

Det er kun tilladt at bruge betegnelsen honning for det produkt, som bier naturligt producerer. Honningens konsistens, farve og smag kan.

Om bier...

 

Det siges, at Albert Einstein engang udtalte, at hvis honningbien forsvandt, ville menneskeheden kun have få år tilbage. Det er vanskeligt at gennemskue.....