Om bier

Det siges, at Albert Einstein engang udtalte, at hvis honningbien forsvandt, ville menneskeheden kun have få år tilbage. Det er vanskeligt at gennemskue, hvorledes han har beregnet dette. Men det er givet, at honningbiens adfærd er vigtig for bestøvning af kulturplanter såvel som for vilde planter. Værdien af biernes bestøvning er meget større for landbrug, frugtavl og gartneri, end værdien af den honning vi kan høste. En god bestøvning af vilde planter, giver en god frø- og frugtsætning, og har stor betydning for biodiversiteten, og som fødekilde for de vilde dyr.

 

Honningbierne er vigtige, fordi der er rigtig mange tidlig på sæsonen, og de er meget systematiske i deres indsamling, Det store antal bier giver en meget effektiv bestøvning, også fordi den enkelte bi, kun besøger en planteart, så længe det er muligt.

 

Mennesket har høstet biernes honning siden oldtiden. I tidligere tider var det et værdifuldt produkt, fordi der kun var få sødemidler til rådighed. Førhen kunne man kun høste honningen ved at tilintetgøre bifamilien, men i dag kan man tage honning fra uden at skade bierne. Efterfølgende kan man give bierne sukker, så de kan klare sig gennem vinteren.

 

Hvis man er interesseret i at vide mere om bier og biavl, findes der meget litteratur og mange hjemmesider, der kan fortælle mere om emnet.

 

Her har vi samlet nogle links om emnet

 

Mød os her...

 

Vi sælger vores produkter på markeder og torvedage rundt omkring i Vestsjælland.

 

 

Om honning...

 

Det er kun tilladt at bruge betegnelsen honning for det produkt, som bier naturligt producerer. Honningens konsistens, farve og smag kan.

Om bier...

 

Det siges, at Albert Einstein engang udtalte, at hvis honningbien forsvandt, ville menneskeheden kun have få år tilbage. Det er vanskeligt at gennemskue.....