Vi er et ægtepar, som driver hobbybiavl fra vores privatadresse.

 

Siden 1976 har vi boet på et nedlagt husmandssted med en stor have, der ligger mellem Gammel Svebølle og Jorløse, tæt ved Lille Åmose, nær Tissø.

Beplantningen i området er meget varieret med dyrkede marker, brakmarker, skov og mose. Derudover er der også enkelte haver. Det gør, at der er mange forskellige planter, som bierne kan ”trække” på. Samtidig forsøger vi også, at have mange forskellige ”biplanter” i vores egen have.

 

Biavl har været vores hobby siden 2006, og vi har deltaget i kurser om emnet. Bistaderne har vi i haven, på enkelte steder i nærområdet, men også lidt længere væk hos en økologisk landmand ved Kongsted ved store Åmose.

 

En del at vores fritid går med at passe bierne, ordne og rengøre materiel samt slynge honning.

 

Vi er begge aktive i Nordvestsjællands Biavlerforening, der er en lokalafdeling af Danmarks Biavlerforening. Her deltager vi arbejdet i skolebigården, og i foreningens øvrige aktiviteter. Vi har stort udbytte heraf både fagligt og socialt.

 

Margit Skou og Arne Søborg Andersen

Om SkouAnd Biavl

Mød os her...

 

Vi sælger vores produkter på markeder og torvedage rundt omkring i Vestsjælland.

 

 

Om honning...

 

Det er kun tilladt at bruge betegnelsen honning for det produkt, som bier naturligt producerer. Honningens konsistens, farve og smag kan.

Om bier...

 

Det siges, at Albert Einstein engang udtalte, at hvis honningbien forsvandt, ville menneskeheden kun have få år tilbage. Det er vanskeligt at gennemskue.....